HYVÄ VUOKRATAPA

  • Noudata järjestyssääntöjä ja ota asumisessasi myös naapurit huomioon
  • Ilmoita vuokranantajalle viivyttelemättä, mikäli asunnossa asuvien osalta tapahtuu muutoksia tai mikäli huoneistossa havaitaan vika/puute
  • Maksa sovittu vuokra käyttökorvauksineen eräpäivään mennessä
  • Kaikenlaiseen asunnon alivuokraukseen (myös lyhytkestoiseen) tarvitaan vuokranantajan lupa
  • Vuokrasuhteen päättyessä tulee asunto ja mahdolliset varastotilat oltava siivottuina ja tyhjennettynä vuokralaisen irtaimistosta
  • Asuntoa ja siihen kuuluvia kalusteita/laitteita tulee hoitaa huolellisesti ja mahdollisten huolto-/käyttöohjeiden mukaisesti
  • Vuokranantaja huolehtii asunnon turvallisuudesta avainten luovutuksen ja lukitusten osalta.
  • Vuokralaisen tulee huolehtia avaimista huolellisesti ja avaimissa/avainnipussa ei tule olla huoneistoon yhdistettäviä tunnistetietoja.
  • Vuokranantajalla on oikeus päästä huoneistoon sovittuna ajankohtana (esim. asunnon vapautuessa esittely uudelle vuokralaiselle)

Hyvään vuokratapaan voi kokonaisuudessaan tutustua tästä linkistä: https://vuokranantajat.fi/vuokraus/hyva-vuokratapa/. 

Pidetään yhdessä huoli toimivasta vuokrasuhteesta ja pyritään takaamaan kaikille mahdollisimman mukava asuinympäristö!