Järjestysmääräykset

Nämä järjestysmääräykset ovat voimassa kaikissa vuokrataloissamme koko Suomessa. Järjestysmääräyksillä pyritään lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä muiden asukkaiden huomioonottamista. Lisäksi määräyksillä pyritään edesauttamaan asunnon huolellista hoitoa ja välttämään vahinkoja. Näitä määräyksiä tulee noudattaa sen kiinteistön alueella, jossa vuokrakotisi sijaitsee.

YLEISET JÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

 • Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Kello 22:00 - 7:00 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha eli esim. musiikin kovaääninen soitto on kielletty. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

 • Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa kiinteistön rakennuksen sisätiloissa mm. asuintilat, porraskäytävät ja muut yhteiset tilat. Tupakoinnista asunnolle aiheutuvat vahingot peritään aina asukkaalta.
 • Taloyhtiön omaisuutta mukaanlukien yhteiset tilat, rakenteet, laitteet ja koneet, puutarha ja sen istutukset, ei saa liata, vahingoittaa tai muuttaa.

 • Havaitusta vahingosta, vahingonvaarasta tai häiriöstä on välittömästi ilmoitettava huoltoyhtiölle tai vuokranantalle verkkopalvelun https://www.lakeudenkiinteistokehitys.fi/ kautta.

YHTEISET TILAT

 • Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu on niissä kielletty.

 • Ulko-ovet ja yhteisten tilojen ovet pidetään aina lukittuina. Jokaisen tulee huolehtia siitä, että ovet jäävät hänen jäljiltään lukituiksi.

 • Ullakon paloluukkuja ei saa avata. Yhtiön yhteisten tilojen ikkunoita ja tuuletusparvekkeiden ovia ei saa jättää auki.

 • Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa irtaimistovarastossa ja urheiluvälinevarastoissa. Käytävillä ei turvallisuussyistä saa säilyttää mitään tavaraa (pelastuslaki kieltää).

 • Talon seiniin ei saa ilman taloyhtiön lupaa kiinnittää mainoksia, kylttejä tai huoneistokohtaisia antenneja.

 • Palavien, kaasuuntuvien tai terveydelle vaarallisten aineiden säilyttäminen taloyhtiön tiloissa on kielletty.

 • Porraskäytävien siisteys edellyttää asukkailta, että huoneistoja ei tuuleteta porraskäytäviin, eikä niissä pölytetä tai harjata vaatteita. Porraskäytävissä tai tuuletusparvekkeilla ei saa säilyttää tavaraa.

ULKOALUEET

 • Ajoneuvojen pysäköinti pihalla on kielletty muualla kuin asukkaan vuokraamalla autopaikalla. Huoltoajo ja lyhytaikainen pysäköinti kuorman purkamista tai lastaamista varten on sallittu.

 • Lintujen ruokkiminen ja lintulautojen asentaminen taloyhtiön tiloihin on kielletty.

 • Avotulen tekeminen taloyhtiön alueella on kielletty.

 • Tupakointi on sallittu kiinteistön alueella ulkona VAIN sille tarkoitetulla tupakointipaikalla. Tupakoinnin jätteet tulee laittaa aina sitä varten tarkoitettuun astiaan.

HUONEISTOT

 • Vesivuodoista, sähköhäiriöistä ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle tai huoltoyhtiölle.

 • WC- ja muihin viemäreihin ei saa päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen, eikä myöskään ongelmajätteitä.

 • Yksityisparvekkeilta julkisivun puolelle saa näkyä vain parvekekukkia. Parvekkeet on pidettävä puhtaana lumesta.

 • Asukas ja osakkeenomistaja ovat velvolliset päästämään yhtiön edustajan huoneistoon, jos se on tarpeen taloyhtiölle kuuluvan omaisuuden hoitamista tai korjaamista varten taikka todennäköisen vahingon välttämiseksi.

 • Huoneistojen korvausilmaventtiilejä ei saa pysyvästi sulkea riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi huoneistoissa.

PESU- JA PYYKKITUPA SEKÄ SAUNATILAT

 • Pesu- ja pyykkitupa ovat aina kuukausimaksullisia palveluita jos nämä ovat asuinkiinteistössäsi tarjolla.
 • Saunatilat ja niiden käyttö ovat aina kuukausimaksullisia palveluita jos nämä ovat asuinkiinteistössäsi tarjolla.

JÄTEHUOLTO

 • Lajittele jo asunnon sisällä jätteet mahdollisimman tarkasti moniin eri jätelajeihin esim. biojäte, metalli, paperi, kartonki, muovi sekä sekajäte.
 • Kiinteistön alueella on jätepiste jossa voit lajitella jätteet niiden luokan mukaisesti. Älä laita sekajätteeseen kaikkia jätteitä vaan AINA lajittele.
 • Jätepiste on tarkoitettu vain normaalille kotitalousjätteelle eli sinne ei saa viedä esim. muuton yhteydessä normaalista poikkeavia jätteitä kuten huonekaluja, kodinkoneita yms.
 • Käytä mahdollisimman paljon myös kunnallisia jätepisteitä.

KOTIELÄIMET

 • Ilman vuokranantajan lupaa kotieläinten pito asunnossa on kielletty.
 • Kotieläin tulee hyväksyttää vuokranantajalla ENNEN sen tuomista asuntoon.
 • Kotieläimistä peritään kiinteä kuukausimaksu normaali vuokralaskun yhteydessä.
 • Huomioithan että kotieläimet kuluttavat asuntoa. Toiset enemmän ja toiset vähemmän. Usein ne aiheuttavat myös vahinkoja. Tarkkaile siis kotieläimesi käyttäytymistä asunnon sisällä ja reagoi poikkeavuuksiin pikimmiten.
 • Asunnon ulkopuolella kotieläimet on aina pidettävä kytkettyinä.

JÄRJESTYSMÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

 • Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen purkamisen, siten kuin laki sanotuista toimenpiteistä määrää.